top of page

Investice zajištěná nemovitostí
s výnosem až 7,5%

investici

Investujte se skupinou JNCG do podnikatelských subjektů, které mají budoucnost, ale chybí jim finanční prostředky. Vybíráme pro vás vhodné investiční případy, takže se dostanete na velmi zajímavé zhodnocení svých investic dosahující až  7,5 % p.a. Při nejnižším možném riziku, protože všechny vaše investice jsou zajištěné nemovitostí. O své investici máte perfektní přehled, protože od začátku jste v kontaktu s naším investičním specialistou. Od úvodní konzultace, očekávání, přes výběr investice po její správu a vyplácení zisků.

Děkujeme za vaši poptávku.

Zajištění v praxi

Zajištěný investor
Investor bude 1. zajištěný v pořadí zapsaný na listu vlastnictví. Viz dokument.
 

Proč lidé investují s námi?

 • Nadstandardní garance, ručená zástavním právem
  – investor bude 1. zajištěný v pořadí zapsaný na LV

 • Můžete dosáhnout výnosu až 7,5 % ročně při vysoké míře zajištění.

 • Investujete se stabilní společnosti, která je součástí holdingu s vysokým obratem.

 • Ideální nástroj pro diverzifikaci vašich investic a doplnění portfolia. Podobný typ investic jinde na českém trhu nenajdete.

Výpočet pětiletého zisku
při investici.

Otázky a odpovědi

Co znamená krytá nemovitostí?
“Investor bude 1. zajištěný v pořadí zapsaný na listu vlastnictví.
Výše vaší investice nepřesáhne 70% LTV z odhadní ceny nemovitosti. 
Vzniká zde tedy značný finanční prostor pro krytí rizik.
Každá nemovitost je oceněna znaleckým posudkem.
Hodnota zastavené nemovitosti v čase dále roste.”
 
Jak často probíhá vyplacení ?
“Vše záleží na domluvě s investorem. Standardní výplata zisku je na měsíční bázi.”
 
Co když pro investovaný klient přestane splácet?
“Pokud pro investovaný klient nesplácí naši společnosti, investorovi JNCG vyplácí dividendu i nadále. Je to na základě smluvního vztahu mezi JNCG a investorem.”
 
Jak mi prokážete že investovaná nemovitost má danou hodnotu? 
“Každá nemovitost je oceněna externím znaleckým posudkem.
V individuálních případech můžete požadovat ocenění nemovitosti od vámi navržené autority.”
 
Jak jsem jako investor jištěný při zničení nemovitosti?
“Vinkulace – pojistka. JNCG má povinnost do 1 měsíce od uzavření smluvního vztahu uzavřít pojištění, které následně musí předložit investorovi.”

Jak probíhá investice? Co musím pro to udělat abych se stal investorem? 

 1. Vyplnění investiční žádosti u nás na webu JNCG.eu/investment 

 2. Ozve se Vám náš investiční specialista - > vyberete v hodnou varinatu investice přímo pro Vás! 

 3. Zašleme Vám vzory smluv

 4. pravidelné zasílání nabídkových listů jednotlivých investic a libovolný výběr investora

 5. Vyhotovení smluvní dokumentace a její revize

 6. Podpis úvěrové a zástavní smlouvy

 7. Poté se již těšíte s z výnosu své investice až k finálnímu splacení své investice.

Co když chci z investice odstoupit? 

“ Můžete, jen potřebujeme dostatek času na odkup Vaší investice v řádu měsíců dle výše vaší investice” 

 

Co je zástavní a podzástavní právo? 

Co je zástavní právo?

Zástavním právem lze zajistit dluh, investici investora nemovitostí. Pokud by došlo k porušení jakékoli podmínky úvěrové smlouvy, investor může uplatnit vymáhání skrze exekuci či nařízením dražby. Po zpeněžení nemovitosti pak dostane investor zpět jistinu, zisk, zákonný úrok z prodlení, jednorázovou pokutu a pokutu z prodlení dle úvěrové smlouvy.

 

Co je podzástavní právo?

v případě, že JNCG Credit a.s. bude poskytovat podnikatelský úvěr třetí osobě, bude úvěr zajištěn tvz. podzástavní právem ve prospěch investora.

bottom of page